UBND tỉnh thống nhất việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (03/08/2017 17:43)

Chiều ngày 3/8, UBND tỉnh tổ chức họp với Thường trực HĐND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh để thống nhất việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri. Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Kim Khải; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn.

Những năm qua, việc tiếp thu, giải quyết và trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri được các cấp, các ngành giải quyết kịp thời, thỏa đáng, tạo nên không khí dân chủ, đoàn kết, đồng thuận xã hội, góp phần tạo sự ổn định thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đối với những ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri trong tỉnh đã có ý kiến, kiến nghị đối với 74 vấn đề thuộc các lĩnh vực. Có 29 vấn đề đã được giải quyết, các vấn đề còn lại đang được các cấp, các ngành tiếp tục giải quyết. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: tình hình vi phạm pháp luật về đất đai; việc giải quyết đất dịch vụ; vấn đề xử lý môi trường; ngập úng; an toàn vệ sinh thực phẩm; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình trọng điểm. Trước và sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa XVI, cử tri đã có ý kiến, kiến nghị đối với 66 vấn đề thuộc các lĩnh vực, UBND tỉnh đã chỉ đạo các các cấp, các ngành tập trung kiểm tra, giải quyết và trả lời cử tri.

Các ý kiến tại hội nghị cho rằng, để đảm bảo giải quyết và trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời cần có sự thống nhất trong phối hợp, tổng hợp, phân loại rõ các ý kiến, kiến nghị của cử tri; phân định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; có một văn bản quy định cụ thể về trình tự, các bước triển khai thực hiện trong giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị cần tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong công tác giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri theo đúng nhiệm vụ, quyền hạn của từng cơ quan. Thống nhất thành lập một tổ giúp việc tiến hành xây dựng một quy định cụ thể về trách nhiệm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Việc tiếp thu, giải quyết, trả lời ý kiến cử tri phải đảm bảo công khai, minh bạch. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin Giao tiếp điện tử tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.   Liên quan đến vấn đề chất vấn và trả lời chất vấn tại mỗi kỳ họp HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị cần có những quy định cụ thể hơn; HĐND tỉnh thường xuyên tổ chức các hội nghị chuyên đề bàn về trách nhiệm của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc thực hiện trách nhiệm giải quyết các vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm. Trên cơ sở Nghị quyết số 14 của HĐND tỉnh về giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, kỳ họp thứ 5 HĐND tỉnh khóa XVI và các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các sở, ban, ngành, huyện, thành, thị căn cứ nhiệm vụ được UBND tỉnh giao khẩn trương kiểm tra, giải quyết và trả lời các vấn đề cử tri kiến nghị; tập trung giải quyết trước, trả lời sau; xác định rõ thời hạn giải quyết và có báo cáo cụ thể với HĐND tỉnh và UBND tỉnh về kết quả giải quyết. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị HĐND tỉnh tăng cường công tác giám sát, giúp UBND tỉnh giải quyết tốt hơn các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Các sở, ban, ngành; huyện, thành, thị tập trung rà soát, phân loại tất cả các kiến nghị của cử tri theo thẩm quyền để có phương án giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri kịp thời theo đúng thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.

 

Văn Hải    

 Xem phản hồi

 
Tin khác