Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ công tác IV năm 2017 (11/10/2017 16:20)

Sáng 11/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý IV năm 2017. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và  các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Chín tháng năm 2017, Ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng, tập trung vào việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp; công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Công tác kiểm tra, giám sát có nhiều đổi mới theo hướng tăng cường nắm bắt các biểu hiện suy thoái theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII và tập trung vào các nội dung nhạy cảm, dễ nảy sinh vi phạm như đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản. Chín tháng qua, Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 110 đảng viên và 49 tổ chức đảng, tăng 25,7% về tổ chức và 88,5% về đảng viên so với cùng kỳ. Kiểm tra 230 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ kiểm tra; giám sát chuyên đề đối với 186 tổ chức đảng, 445 đảng viên; thi hành kỷ luật 32 đảng viên; xem xét, giải quyết 37 đơn tố cáo.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị Uỷ ban Kiểm tra các cấp tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp cấp ủy lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo Điều 30, Điều lệ Đảng; tham mưu xây dựng chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2018 phù hợp nhiệm vụ chính trị ở mỗi Đảng bộ. Kịp thời chỉ đạo, giải quyết những vụ việc phức tạp nảy sinh, những vấn đề bức xúc được dư luận quan tâm, những thông tin do báo chí phản ánh về những biểu hiện sai phạm của tổ chức, đảng viên. Triển khai toàn diện, có hiệu quả các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng; chú trọng đổi mới lề lối, phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và kịp thời khắc phục những hạn chế, tồn tại trong việc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm kiểm tra tổ chức đảng cấp dưới khi có dấu hiệu vi phạm, nhất là đi sâu kiểm tra về những biểu hiện suy thoái, những vi phạm trong công tác quản lý đất đai, tài chính, ngân sách, xây dựng cơ bản, thực hiện các chính sách xã hội.

 

Văn Hải     Xem phản hồi

 
Tin khác