Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy triển khai nhiệm vụ quý II (10/04/2019 15:23)

Sáng ngày 10/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát quý II năm 2019. Đồng chí Nguyễn Trung Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy và các Phó Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, UBKT các cấp trong Đảng bộ tỉnh đã chủ động tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại điều 30, điều 32, điều lệ Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 55 tổ chức đảng, 28 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 44 tổ chức đảng, 52 đảng viên. Qua kiểm tra Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với Ban Thường vụ một huyện ủy, thi hành kỷ luật 36 đảng viên, trong đó có một đồng chí là Bí thư huyện ủy. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thi hành kỷ luật một đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện. UBKT các cấp đã kiểm tra 11 tổ chức đảng cấp dưới khi dấu hiệu vi phạm và thi hành kỷ luật 11 đảng viên.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trung Hải đề nghị UBKT các cấp tiếp tục tham mưu giúp cấp ủy thực hiện toàn diện các nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại điều 30, điều 32, điều lệ Đảng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo, nhất là các đơn thư, khiếu nại tố cáo kéo dài. Phối hợp chặt chẽ kịp thời trong giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở. Chủ động nắm chắc tình hình, đặc biệt là công tác nhân sự Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Các vụ việc phức tạp, UBKT các huyện, thành phố kịp thời báo cáo UBKT Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo, giải quyết./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác