Vietinbank Vĩnh Phúc mở rộng các tổ chức tín dụng trên địa bàn (14/01/2018 17:13)

Những năm qua, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc luôn là đơn vị dẫn đầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh về huy động vốn, mở rộng các dịch vụ và cho vay đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Để đảm bảo việc huy động vốn, dư nợ cho vay theo đúng kế hoạch, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Vĩnh Phúc đã xây dựng và thực hiện kế hoạch thu hút các nhóm khách hàng với các giải pháp cụ thể như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, đa dạng hóa các sản phẩm, dịch vụ phục vụ khách hàng; phân công từng thành viên thường xuyên chăm sóc và nắm bắt các thông tin khách hàng nhóm doanh nghiệp FDI, nhóm khách hàng Hải quan; duy trì phong cách giao dịch với khách hàng thân thiện, chuyên nghiệp, nhiệt tình. Bên cạnh đó, để phát triển khách hàng mới, chi nhánh chỉ đạo các phòng giao nhiệm vụ và kiểm điểm công tác khai thác khách hàng mới đến từng cán bộ, kết hợp với chính sách thưởng, phạt kịp thời hàng tháng; linh hoạt áp dụng hiệu quả các chương trình, sản phẩm cho vay của Ngân hàng Công thương Việt Nam, tiếp thị và mang các chương trình ưu đãi đến với khách hàng. Nhờ đó đến nay, Ngân hàng đã huy động tổng nguồn vốn trên 10 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ cho vay đạt trên 5.000 tỷ đồng; tổng số khách hàng vay vốn là trên 100 nghìn khách hàng, tỷ lệ nợ xấu chỉ chiếm 0,05%.

 

Đặng Thưởng      Xem phản hồi

 
Tin khác