Vĩnh Phúc có nhiều lợi thế để ứng dụng công nghệ 4.0 (11/01/2019 08:47)

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 là sự kết hợp của công nghệ trong các lĩnh vực vật lý, số hóa và sinh học, tạo ra những khả năng hoàn toàn mới và có tác động sâu sắc đối với các hệ thống chính trị, xã hội, kinh tế của các địa phương, Vĩnh Phúc có nhiều lợi thế để áp dụng những thành quả của cách mạng công nghiệp 4.0.

Bản chất của cách mạng công nghiệp lần thứ tư là dựa trên nền tảng công nghệ số và tích hợp tất cả các công nghệ thông minh để tối ưu hóa quy trình, phương thức sản xuất. Cùng với xu thế chung, Vĩnh Phúc đang bắt đầu bước vào giai đoạn phát triển và hội nhập sâu rộng. Hiện nay, công nghiệp hóa theo hướng hiện đại đã được xác định là trọng tâm của chiến lược phát triển của tỉnh, các chuyên gia cũng khẳng định, Vĩnh Phúc có nhiều lợi thế để ứng dụng cách mạng 4.0 trong mọi lĩnh vực.

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có thể mang lại cho Vĩnh Phúc nhiều cơ hội để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Việc ứng dụng những công nghệ mới cho phép thúc đẩy năng suất lao động và tạo khả năng nâng cao mức thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân. Bên cạnh đó, sẽ giúp cho các nhà quản lý nắm bắt thông tin kịp thời, hệ thống dữ liệu đầy đủ, phục vụ đắc lực cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị của tỉnh./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác