Vĩnh Phúc phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 1,51% (07/03/2019 14:16)

Để giảm nghèo bền vững cần tăng cường các nguồn lực cho công tác giảm nghèo với nhiều cách làm hay, sáng tạo, phù hợp với từng địa phương, phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh trong năm 2019 còn 1,51% là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Việt Văn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh tại hội nghị ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo năm 2019 do UBND tỉnh tổ chức vào sáng ngày 7/3.


Theo tổng hợp của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, đến hết năm 2018, toàn tỉnh còn gần 7.000 hộ nghèo tiếp cận đa chiều, chiếm tỷ lệ 2,11%, giảm 0,82% hộ nghèo tương đương với 2.455 hộ nghèo so với năm 2017. Trong đó hộ nghèo thu nhập thấp chiếm trên 86%, hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội chiếm 13,49%. 3 địa phương còn tỷ lệ hộ nghèo nhiều nhất tỉnh gồm: huyện Vĩnh Tường, hơn 1.200 hộ, huyện Lập Thạch 1.165 hộ, huyện Tam Đảo: 1.127 hộ. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh có 4.168 hộ nghèo có khả năng thoát nghèo khi có chính sách tác động cũng như quyết tâm của hộ nghèo.

Căn cứ kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2015 - 2020, cơ quan thường trực Ban chỉ đạo chương trình giảm nghèo tỉnh xây dựng các chỉ tiêu giảm nghèo năm 2019. Các địa phương, các sở ngành liên quan đã ký cam kết thực hiện các chỉ tiêu giảm nghèo gắn với giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động cho hộ nghèo năm 2019, trong đó phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 giảm từ 0,65% đến 0,7% so với năm 2018, tương đương với hơn 1.830 hộ thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2019 giảm còn 1,51%. 3.830 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được vay vốn tín dụng phát triển sản xuất, xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm.

Phát biểu chỉ đạo tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn nhấn mạnh: Các chỉ tiêu về giảm nghèo, giải quyết việc làm là mục tiêu quan trọng đề ra trong nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và cũng là căn cứ để xây dựng mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025, do vậy các cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở ngành liên quan cần xác định đây là trách nhiệm chính trị để có giải pháp thực hiện có hiệu quả chương trình giảm nghèo, giải quyết việc làm. Trọng tâm là tăng cường các nguồn lực đầu tư cho công tác giảm nghèo, tuyên truyền vận động hộ nghèo tiếp cận với các nguồn lực; rà soát đối tượng hộ nghèo để xây dựng chính sách, kế hoạch về nhu cầu vay vốn, nguồn vốn vay, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cụ thể để giảm nghèo bền vững; quan tâm để các hộ nghèo thuộc diện người có công thoát nghèo trong năm 2019. UBND tỉnh sẽ chuyển toàn bộ cam kết về mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm cho lãnh đạo các địa phương để có sự chỉ đạo thống nhất, đồng bộ để hoàn thành mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm đã đề ra./.

Ngọc AnhXem phản hồi

 
Tin khác