Vĩnh Phúc quyết liệt sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế (06/10/2017 16:10)

Quyết liệt, bài bản và khoa học trong thực hiện Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Vĩnh Phúc đã đảm bảo công khai, minh bạch trong sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, thông qua việc triển khai thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016 - 2021. Sau một thời gian thực hiện đề án, cùng với việc giảm mạnh số phòng, ban, các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp đều hoạt động hiệu quả, phát huy được trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đến nay, sau hơn 9 tháng thực hiện Đề án số 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh đã giảm được 35 phòng chuyên môn thuộc các sở, ban, ngành. Các cơ quan chuyên môn cấp huyện đã giảm được 9 phòng. Các đơn vị sự nghiệp công lập đã sắp xếp giảm 17 đơn vị. Về tinh giản biên chế, đã tinh giản biên chế 213 người, trong đó, khối đảng, đoàn thể 08 người, khối chính quyền 205 người.

Về tinh giảm biên chế đối với những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố theo Nghị quyết số 22 của HĐND tỉnh. Tính đến ngày 28/9/2017 đã giảm được 4.808 người/10.575 người phải giảm đạt 45,46%.

Có thể thấy, Vĩnh Phúc đã nghiêm túc thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đảm bảo khoa học và trách nhiệm cao. Các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp hoạt động ổn định, góp phần thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Nhận thức trách nhiệm tốt, phương án tốt, chỉ đạo tốt, với cách làm này Vĩnh Phúc đang nỗ lực phấn đấu hoàn thành mục tiêu sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế theo theo Nghị quyết 39 của Bộ Chính trị./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác