Vĩnh Tường bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Dân vận (17/03/2019 17:02)

Ban Dân vận huyện ủy Vĩnh Tường tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận cơ sở năm 2019 cho các đồng chí là Trưởng khối dân vận, Tổ trưởng Tổ dân vận các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các học viên được truyền đạt một số nội dung về quan điểm, đường lối, những nội dung mới của Đảng về công tác dân vận; các kỹ năng, nghiệp vụ công tác dân vận. Thông qua lớp bồi dưỡng, nhằm bổ sung thông tin, bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác dân vận ở cơ sở về quan điểm, đường lối của Đảng đối với công tác dân vận, tôn giáo trong tình hình mới. Qua đó vận dụng hiệu quả hơn trong quá trình công tác tại địa phương, đơn vị. Lớp tập huấn cũng là dịp để cán bộ dân vận được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi thông tin, kinh nghiệm về công tác dân vận./. 

 Trung Hiếu/Trung tâm VHTT-TT huyện Vĩnh Tường

 Xem phản hồi

 
Tin khác