Vĩnh Tường đẩy mạnh xã hội hóa công tác trùng tu tôn tạo di tích lịch sử (12/10/2017 16:00)

Công tác trùng tu tôn tạo di tích lịch sử đã xuống cấp là một nhiệm vụ quan trọng của mỗi địa phương nhằm bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa lịch sử của ông cha để lại. 

Trong khi nguồn vốn từ ngân sách nhà nước dành cho việc trùng tu tôn tạo di tích còn hạn hẹp, thì việc huy động nguồn vốn xã hội hóa là cách làm hiệu quả, góp phần đẩy nhanh tiến độ cải tạo, xây dựng di tích. Đây là hướng đi đúng, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân trong thời gian qua.

Là huyện có truyền thống lịch sử văn hóa lâu đời với hệ thống di tích lịch sử văn hóa phong phú, đa dạng, đặc sắc, toàn huyện Vĩnh Tường hiện có 239 di tích, trong đó có 20 di tích xếp hạng cấp quốc gia, 54 di tích xếp hạng cấp tỉnh. Qua thời gian, nhiều di tích trên địa bàn huyện đã bị xuống cấp, có di tích còn xuống cấp nghiêm trọng. Để khắc phục tình trạng di tích bị xuống cấp, huyện Vĩnh Tường đã đẩy mạnh tuyên truyền, huy động sự đóng góp của các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và nhân dân tham gia ủng hộ để thực hiện xã hội hóa việc trung tu, tôn tạo lại các di tích.

Đình Hoàng Xá, xã Vĩnh Thịnh là một trong những công trình di tích lịch sử của huyện Vĩnh Tường được xây dựng lại bằng 100% nguồn vốn xã hội hóa từ chính nguồn vốn đóng góp của nhân dân.

Năm 2017, nhiều công trình khác trên địa bàn huyện Vĩnh Tường được trùng tu tôn tạo lại bằng nguồn vốn xã hội hóa như cụm công trình Đền Ngự Dội xã An Tường, Đền Ngòi xã Lũng Hòa, Đình Tứ Trưng thị trấn Tứ Trưng. Chủ trương xã hội hóa nguồn vốn trùng tu di tích  đã nhận được sự đồng thuận ủng hộ từ phía người dân và các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn.

Tính từ năm 2011 đến nay, trên địa bàn huyện Vĩnh Tường có trên 50 di tích được tu bổ, tôn tạo, phục dựng lại với tổng số vốn đầu tư lên đến hàng trăm tỷ đồng, chủ yếu bằng nguồn vốn xã hội hóa. Đây là cách làm hiệu quả để trùng tu, tôn tạo lại những di tích lịch sử bị xuống cấp.

 

Ngọc ÁnhXem phản hồi

 
Tin khác