Vĩnh Tường đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân (27/10/2018 18:17)

Huyện Vĩnh Tường tổ chức hội nghị đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền huyện với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và đại diện nhân dân.

Đối thoại với lãnh đạo huyện Vĩnh Tường, cử tri, nhân dân bày tỏ sự phấn khởi đối với những kết quả về phát triển kinh tế - xã hội của huyện đạt được trong thời qua, đồng thời, đề nghị lãnh đạo huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn làm tốt một số nội dung: Quan tâm xử lý hệ thống mương tiêu thuộc địa bàn 3 xã: Việt Xuân, Lũng Hòa, Bồ Sao; việc đặt vị trí biển tên đường, tên ngõ, tên phố tại Thị trấn Thổ Tang chưa đảm bảo; huyện sớm có phương án đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án Khu công nghiệp Chấn Hưng; đề nghị quan tâm triển khai nâng cấp, xây dựng tuyến đê bối từ Vĩnh Thịnh đi Vĩnh Ninh; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các hộ có đất nông nghiệp bị thu hồi.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Tường đã cám ơn những ý kiến đóng góp, những thông tin phản hồi của nhân dân và cho rằng hội nghị đối thoại có ý nghĩa quan trọng, giúp cho lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện trực tiếp nghe, nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng, các ý kiến, kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện; từ  đó chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương tập trung giải quyết.

Trung tâm VHTT-TT huyện Vĩnh Tường

 Xem phản hồi

 
Tin khác