Vĩnh Tường nâng cao hiệu quả chuyển dịch cơ cấu cây trồng (15/04/2019 18:02)

Nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp, tăng giá trị trên một đơn vị diện tích, huyện Vĩnh Tường đang tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng mùa vụ theo hướng hàng hóa, từng bước gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ, nâng cao thu nhập cho ngừơi dân góp phần phát triển kinh tế địa ở phương.

Từ năm 2017, gia đình ông Nguyễn Xuân Hòa, thôn Phú Nông, xã Kim Xá chuyển đổi hơn 8 sào đất cấy lúa 2 vụ sang trồng cây Măng Tây, từ đó đến nay cây Măng tây phát triển tốt và cho giá trị kinh tế cao gấp nhiều lần cấy lúa. 

Hiện nay, huyện Vĩnh Tường có trên 2000ha đất chuyển đổi từ những cây trồng kém hiệu quả  sang trồng những cây rau củ quả theo mùa vụ có giá trị kinh tế cao như: Rau muống cạn, rau mùng tơi, đem lại thu nhập ổn định cho người nông dân, với thu nhập bình quân đạt trên 5 triệu đồng  một sào. Song song với việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, ngành nông nghiệp huyện Vĩnh Tường cũng chỉ đạo các xã thị trấn mở rộng và phát triển vùng rau, củ quả sạch, chất lượng theo tiêu chuẩn an toàn.

Với định hướng của cấp ủy, chính quyền huyện Vĩnh Tường, bà con nông dân đã thực hiện bước đầu đạt hiệu quả, tạo nguồn thu nhập ổn định, nâng cao đời sống. 

Xuân HưngXem phản hồi

 
Tin khác