Vĩnh Yên quyết tâm xử lý vi phạm đất đai (03/01/2019 08:37)

Thực hiện việc xử lý vi phạm đất đai, thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã quyết liệt chỉ đạo, giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm về đất đai mới và xử lý dứt điểm các vi phạm đất đai còn tồn đọng.

Là một trong những phường tiêu biểu của thành phố về xử lý hiệu quả các vi phạm đất đai, đặc biệt là những vi phạm mới phát sinh, kinh nghiệm của phường Hội Hợp cho thấy, chỉ khi nào làm tốt công tác vận động, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân thì khi đó, công tác xử lý vi phạm đất đai mới đạt hiệu quả cao nhất.

Ông Nguyễn Tuấn Hải, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền là công tác then chốt, đồng thời cũng tích cực tăng cường công tác tuần tra, phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm mới.”

Tính từ tháng 7/2014 đến nay, trên địa bàn phường phát sinh mới 11 trường hợp vi phạm về đất đai và hiện phường đã xử lý dứt điểm, tháo dỡ xong 10 công trình vi phạm, còn lại 1 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ xử lý, tháo dỡ công trình.

Mặc dù đã triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm xử lý triệt để những vi phạm về đất đai trên địa bàn. Song, đến nay, công tác xử lý các vi phạm đất đai, đặc biệt là những vi phạm tồn đọng tại phường Khai Quang còn gặp rất nhiều khó khăn. Cụ thể, đối với vi phạm đất đai của một số hộ dân thuộc tổ dân phố Trại Giao, phường Khai Quang. Hiện nay, có khoảng 28 hộ dân đã xây dựng các công trình trái phép, trên phần diện tích hơn 23 nghìn m2 chưa thể xử lý do trước đây, diện tích đất này UBND tỉnh đã giao cho Công ty TNHH Kim Long sử dụng. Song, Công ty tiếp tục giao cho 1 số hộ dân một phần diện tích phục vụ cho việc canh tác, sản xuất, nhưng nhiều năm nay các hộ dân này đã xây dựng các công trình trái phép tại đây.

Ông Nguyễn Xuân Huy, Chủ tịch UBND phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên cho biết: “Đối với diện tích giao cho Công ty TNHH Kim Long sử dụng và Công ty đã giao cho 1 số hộ dân canh tác, song các hộ dân đã sử dụng không đúng mục đích và việc kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp này gặp nhiều khó khăn,đặc biệt là trong công tác phối hợp với các cơ quan chức năng và với doanh nghiệp.”

Quá trình xử lý các trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn thành phố cho thấy còn gặp rất nhiều khó khăn và chỉ khi nào cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, công tác vận động, tuyên truyền nhân dân được thực hiện tốt, thì khi đó việc xử lý các trường hợp vi phạm đất đai mới mang lại hiệu quả cao nhất./.

Hải ĐăngXem phản hồi

 
Tin khác