Vụ xuân đạt nhiều thắng lợi (13/06/2018 08:28)

Vụ xuân năm 2018 của tỉnh đạt nhiều thắng lợi, vượt được cả năng suất, sản lượng, diện tích. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 95% diện tích lúa vụ xuân, trong đó, các huyện: Tam Dương, Tam Đảo, Sông Lô, Lập Thạch và thành phố Vĩnh Yên đã thu hoạch xong.

Theo đánh giá của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năng suất lúa bình quân toàn tỉnh ước đạt 62,51 tạ/ha, tăng 2,48 tạ/ha, sản lượng đạt gần 194.000 tấn, tăng 1,44% so với vụ xuân năm 2017. Trong đó, tỷ lệ các giống lúa có năng suất, chất lượng cao như TBR225, Thiên ưu 8, TH1, RVT chiếm gần 70% trong cơ cấu giống lúa của tỉnh. Đây là vụ có năng suất lúa cao nhất từ trước đến nay, đặc biệt các huyện: Yên Lạc, năng suất đạt 69,5 tạ/ha; Vĩnh Tường 68,5-69 tạ/ha.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác