Xã Đạo Đức tích cực giải quyết đất dịch vụ cho người dân (07/01/2018 17:11)

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân khi nhường đất cho việc triển khai, thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Trong năm 2017, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên đã tập trung chỉ đạo giải quyết được trên 4.000 m2 đất dịch vụ cho người dân.

Trên cơ sở công khai, minh bạch, đúng quy định, xã Đạo Đức đã tập trung làm tốt công tác thống kê, rà soát các dự án Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp để tổng hợp, tính toán diện tích đất dịch vụ đảm bảo đủ quỹ đất dịch vụ giao cho nhân dân; đồng thời chỉ đạo giải quyết công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đất dịch vụ; Vận động các hộ được hưởng đất dịch vụ tự xen ghép, chuyển nhượng để đủ ô theo quy hoạch.

Tính đến hết năm 2017, xã Đạo Đức đã giải quyết được trên 4.100 m2 đất dịch vụ cho trên 2.000 hộ, với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng, đạt gần 70% tổng số đất dịch vụ trên địa bàn. Đối với diện tích đất dịch vụ còn lại, xã đang tiếp tục kiểm kê và hoàn thiện các thủ tục cần thiết để chi trả theo quy định, đảm bảo quyền lợi của nhân dân khi nhường đất cho việc triển khai, thực hiện các dự án phục vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác