Xã Tứ Yên nỗ lực về đích nông thôn mới (15/06/2018 08:51)

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chương trình xây dựng NTM, thời gian qua Đảng ủy, chính quyền xã Tứ Yên tiếp tục tăng cường các giải pháp đồng bộ nhằm tháo gỡ khó khăn, từng bước hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt. Sau 7 năm triển khai thực hiện xây dựng NTM xã Tứ Yên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, nhân dân trong xã đã hiến trên 12.000 m2 đất các loại, tham gia hàng nghìn ngày công và đóng góp tiền của để xây dựng hệ thống giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, nhà văn hóa và các tiêu chí khác.

Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân địa phương, từ năm 2011 đến nay, xã đã hoàn thành được 12/19 tiêu chí NTM. Hiện nay, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư theo hướng hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên đáng kể. Thu nhập bình quân đầu người đạt xấp xỉ 24 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 6%. Để có thể cán đích đúng hẹn, hiện nay xã đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí chưa đạt; đồng thời tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, nhất là các tiêu chí mang tính chủ lực, trọng tâm. Tuy nhiên, để về đích nông thôn mới năm 2019, những tiêu chí còn lại vẫn là thách thức đối với Tứ Yên, bởi địa phương có điểm xuất phát thấp, thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Do đó, việc huy động nguồn lực, nguồn vốn để xây dựng cơ sở hạ tầng NTM còn hạn chế.

Chặng đường về đích NTM của xã Tứ Yên vào năm 2019 tiếp tục đòi hỏi sự nỗ lực của cấp ủy đảng, chính quyền, đặc biệt là sự đồng thuận, chung sức của người dân, cũng như sự giúp đỡ, hỗ trợ tích cực của cấp trên. Tứ Yên tập trung thực hiện hoàn thành các tiêu chí chưa đạt và duy trì, nâng cao chất lượng những tiêu chí đã đạt được để NTM không chỉ là đích đến mà là nguồn lực để nâng cao đời sống vật chất tinh thần, đem lại ấm no hạnh phúc cho nhân dân.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác