Xã Văn Quán quyết tâm cán đích nông thôn mới (09/03/2018 09:59)

Đến thời điểm này, xã Văn Quán, huyện Lập Thạch đã cơ bản đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới. Với quyết tâm “cán đích” đúng hẹn, chính quyền và nhân dân trong xã đã và đang ra sức, đồng lòng, tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các hạng mục để đạt chuẩn theo từng tiêu chí.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã mới đạt được 4/19 tiêu chí. Do đó, để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, khối lượng công việc cần phải làm là rất lớn. Xác định nông thôn mới là cơ hội để tạo bước chuyển mới trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho người dân tại địa phương nên ngay khi bắt tay triển khai, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Quán chủ trương bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước, phải huy động tối đa nội lực trong nhân dân. Nhờ vậy, thời gian qua, chính quyền xã đã huy động được hàng tỷ đồng tiền mặt do nhân dân đóng góp cùng trên 5.500 ngày công lao động, hơn 30.000m2 đất làm đường giao thông nông thôn và các công trình phúc lợi xã hội.

Đến nay, nông thôn xã Văn Quán có nhiều khởi sắc, với hệ thống thủy lợi được nâng cấp, cải tạo, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất. Cả 3/3 trường học ở các cấp đã đạt chuẩn quốc gia mức độ I; gần 70% người dân tham gia bảo hiểm y tế; 99% lao động có việc làm thường xuyên. Thu nhập bình quân trên đầu người không ngừng tăng, từ 14,8 triệu đồng/người/năm 2011 tăng lên trên 29,5 triệu đồng/người/năm 2017; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5%. Qua rà soát, đến nay, xã Văn Quán đã hoàn thành 16/19 tiêu chí. Các tiêu chí còn lại đang được địa phương gấp rút thực hiện.

Để hoàn thành mục tiêu đạt chuẩn xã nông thôn mới trong năm 2018, thời gian tới, ngoài việc tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực trong dân, Đảng ủy, chính quyền xã Văn Quán mong muốn sớm được phân bổ nguồn vốn để xã nhanh chóng hoàn thiện các tiêu chí, "cán đích" đúng hẹn./.

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác