Xã Yên Bình tạo đồng thuận sau sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách (04/01/2018 09:17)

Thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, xã Yên Bình, huyện Vĩnh Tường đã tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân về sắp xếp đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại địa phương.

Xã Yên Bình đã tổ chức buổi gặp mặt, chia tay những người hoạt động không chuyên trách không tiếp tục tham gia công tác theo Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Buổi gặp mặt nhằm động viên và ghi nhận những đóng góp của đội ngũ cán bộ không chuyên trách không tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Mặc dù không tiếp tục tham gia công tác nữa nhưng ai cũng cảm thấy vui vẻ, đồng thuận với chủ trương của tỉnh về sắp xếp lại đội ngũ cán bộ.

Để thực hiện việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ không chuyên trách tại địa phương, trên cơ sở hướng dẫn của cấp trên, xã Yên Bình đã xây dựng phương án nhân sự cho từng vị trí. Từ đó rà soát, đánh giá về trình độ, năng lực chuyên môn và phẩm chất chính trị của từng cán bộ, đảng viên để thống nhất lựa chọn, bố trí lại các vị trí công việc phù hợp. Đồng thời đăng ký lộ trình thực hiện bố trí, sắp xếp người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn theo đúng quy định. Đến nay, xã Yên Bình đã giảm được 28 người hoạt động không chuyên trách, trong đó cấp xã giảm 9 người, cấp thôn giảm 19 người. Tính ra mỗi tháng xã Yên Bình đã giảm được trên 16 triệu đồng tiền chi trả cho đội ngũ cán bộ không chuyên trách cấp xã, cấp thôn.

Với cách làm hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, xã Yên Bình đã cơ bản hoàn thành việc thực hiện Đề án 01 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết 22 của HĐND tỉnh. Qua đó, từng bước tinh gọn, nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương./. 

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác