Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú - Bài học từ Singapore (06/08/2018 15:30)

Sáng ngày 6/8, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức buổi thuyết trình trực tuyến toàn quốc với chủ đề “Xây dựng bộ máy công quyền ưu tú”. Dự buổi thuyết trình có đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án 165 về bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước. Dự tại điểm cầu Vĩnh Phúc có đồng chí Hoàng Văn Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Tại buổi thuyết trình, các đại biểu được PGS.TS Vũ Minh Khương, Giảng viên Trường Đại học Quốc gia Singapore giới thiệu về chuyên đề xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0. Với các nội dung chính như: xu thế của thời đại và sự cấp thiết phải xây dựng bộ máy công quyền ưu tú; một số kinh nghiệm thực tiễn về xây dựng bộ máy công quyền tiên tiến của Singapore; xây dựng bộ máy công quyền ưu tú trong điều kiện thực tế Việt Nam. Trong quá trình xây dựng bộ máy công quyền ưu tú, “cải cách” được xác định là động lực nền tảng cho sự phát triển; trong đó, cải cách cần đáp ứng được sự đòi hỏi của tình thế và khát vọng của nhân dân.

Phát biểu tại buổi thuyết trình, đồng chí Mai Văn Chính khẳng định, những kinh nghiệm, bài học thành công về xây dựng bộ máy công quyền của Singapore có ý nghĩa quan trọng trong tiến trình xây dựng, bảo vệ và phát triển của đất nước. Thông qua buổi thuyết trình nhằm trao đổi, học tập những kinh nghiệm của Singapore về xây dựng nền hành chính; tổ chức bộ máy công quyền để phục vụ cho việc nghiên cứu xây dựng tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở nước ta. Đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ làm công tác tổ chức Xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tiếp cận với những cách làm hay, hiệu quả, bài học tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược về nền quản trị của Singapore. Từ đó, hướng tới xây dựng thành công bộ máy công quyền ưu tú đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của thế giới trong kỷ nguyên toàn cầu hóa của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0./.

 Kim Liên

 Xem phản hồi

 
Tin khác