100% trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế (16/12/2013 10:05)

Các địa phương triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi đạt kết quả tốt, có nơi tỷ lệ cấp thẻ BHYT đạt 98%. 

Khám chữa bệnh cho trẻ em nghèo (Ảnh: internet)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:


Theo Bộ LĐ-TB&XH, sau 9 năm thực hiện Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (2004-2013), các nội dung và nguyên tắc của luật đã đi vào đời sống, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, Nhà nước và xã hội đối với bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Các địa phương triển khai cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho trẻ dưới 6 tuổi đạt kết quả tốt, có nơi tỷ lệ cấp thẻ BHYT đạt 98%. Tỷ lệ huy động trẻ em đi học đúng độ tuổi ở các cấp học đạt từ 85% trở lên.

Các địa phương đã thực hiện nhiều chính sách an sinh xã hội đối với trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt: Trợ cấp bảo trợ xã hội đối với 4 nhóm trẻ có hoàn cảnh đặc biệt; trẻ em nghèo được miễn giảm học phí, 100% trẻ em thuộc hộ nghèo được cấp thẻ BHYT; phẫu thuật miễn phí cho một số đối tượng trẻ em khuyết tật.

Hầu hết các địa phương trong cả nước đều thành lập Quỹ Bảo trợ trẻ em để huy động nguồn lực xã hội vào việc hỗ trợ, chăm sóc trẻ em…

Theo Radio Việt NamXem phản hồi

 
Tin khác