Lập Thạch ổn định và phát triển đàn gia súc (10/01/2019 09:56)

Phát huy lợi thế diện tích rộng, mặt bằng chăn nuôi lớn nên thời gian qua huyện Lập Thạch đã chủ động khuyến khích, hỗ trợ người dân phát triển chăn nuôi, trong đó có phát triển chăn nuôi lợn. Bước đầu trên địa bàn huyện đã hình thành được những mô hình, những khu chăn nuôi lợn tập trung quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Năm 2014, gia đình anh Đặng Đức Anh, thôn Ba Trung, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch bắt đầu chăn nuôi lợn với quy mô hơn 80 nái. Đến năm 2017, cuộc khủng hoảng giá lợn ập đến, khiến việc chăn nuôi của gia đình gặp nhiều khó khăn. Bằng nhiều giải pháp phù hợp, gia đình anh đã vượt qua cuộc khủng hoảng. Đến nay, gia đình anh đã có một đàn lợn nái với 140 con và hơn 1.400 con lợn thịt. Với mức giá từ 47 đến 50 nghìn đồng/1kg như hiện nay, trừ chi phí gia đình anh đang thu lãi 1 triệu đồng/1 con lợn thịt xuất chuồng.

Đặc biệt để góp phần giúp chăn nuôi lợn ổn định và phát triển, các địa phương trên địa bàn huyện đã chủ động phối hợp với ngành nông nghiệp tỉnh để chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, đặc biệt là hỗ trợ bình tuyển đàn lợn giống có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế vào chăn nuôi. Trong đó đặc biệt là chương trình hỗ trợ tinh dịch lợn ngoại cho các hộ chăn nuôi lợn nái sinh sản đã mang lại hiệu quả tích cực cho người chăn nuôi.

Để phát triển chăn nuôi lợn bền vững, UBND huyện Lập Thạch tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi theo vùng, xã trọng điểm; tổ chức lại chuỗi sản xuất, nâng cao năng suất và tăng hiệu quả trong chăn nuôi; trong đó phát huy tối đa vai trò của doanh nghiệp và Hợp tác xã nhằm kiểm soát tốt hơn về chất lượng, an toàn thực phẩm và kết nối thị trường.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, thời gian tới huyện Lập Thạch tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển nông nghiệp trong đó có phát triển chăn nuôi lợn để góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương phát triển. 

Đức ThiệnXem phản hồi

 
Tin khác