Vĩnh Phúc tập trung sản xuất vụ Đông Xuân 2019 (08/01/2019 09:15)

Theo kế hoạch, vụ Đông Xuân  2019, toàn tỉnh gieo trồng 39.400ha cây hàng năm; tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt trên 200 nghìn tấn; giá trị sản xuất đạt trên 2.250 tỷ đồng.

Để đạt được kết quả trên, ngành Nông nghiệp triển khai hỗ trợ gần 770 tấn giống lúa chất lượng; 1.900 ha giống ngô biến đổi gen cho các địa phương; đồng thời yêu cầu các địa phương đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng mở rộng diện tích cây hàng hóa có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao, có thị trường tiêu thụ; bố trí cơ cấu cây trồng, giống và thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương; thực hiện dồn thửa, đổi ruộng áp dụng cơ giới hóa vào sản xuất; tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, dần hình thành nhiều mô hình “sản xuất theo chuỗi giá trị”. Đồng thời, làm tốt công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm trong sản xuất; đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tìm đầu ra cho sản phẩm hàng hóa, từng bước đăng ký thương hiệu cho một số sản phẩm hàng hóa của tỉnh.

Ngành nông nghiệp và bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung mọi nguồn lực để phấn đấu giành thắng lợi trong sản xuất vụ xuân năm nay. 

Lê Dũng

 Xem phản hồi

 
Tin khác