Đấu tranh chống hàng giả bảo vệ người tiêu dùng (24/10/2019 08:17)

Nhằm đảm bảo ổn định thị trường, bảo vệ nhà sản xuất chân chính và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh mạnh với các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hành nhái, hàng kém chất lượng. 

Thực hiện nhiệm vụ kiểm soát và đảm bảo tính ổn định của thị trường, từ đầu năm đến nay, Đội Quản lý thị trường số 7 thành phố Phúc Yên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thực hiện ký cam kết không kinh doanh hàng hóa nhập lậu, tàng trữ, buôn bán hàng cấm, hàng giả đối với hộ kinh doanh. Đội đã thực hiện kiểm tra 100 lượt vụ,  xử lý 28 vụ với số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 67 triệu đồng, trị giá hàng hóa tiêu hủy, buộc tiêu hủy là hơn 37 triệu đồng. Đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện, lực lượng quản lý thị trường Phúc Yên đã kiểm tra 34 vụ, xử lý 15 vụ.

Với đặc thù của địa phương là chủ yếu là các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ, phân tán; đội QLTT tại đây đã thường xuyên phối hợp với các phòng ban, chính quyền địa phương trong kiểm tra, kiểm soát thị trường, tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, và các hộ sản xuất kinh doanh; phân công cán bộ, lập sổ theo dõi từng xã, thị trấn và một số sổ bộ theo mặt hàng lĩnh vực kinh doanh.

Từ nay đến cuối năm, lực lượng quản lý thị trường tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chỉ đạo các đội QLTT làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, gian lận thương mại; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền để các hộ sản xuất kinh doanh nâng cao ý thức, nhận thức, thực hiện đúng những quy định của pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh thương mại./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác