Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo (07/11/2019 08:28)

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm sẽ là thời kỳ cao điểm các đối tượng mua bán, tàng trữ và sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp về ANTT, ngày 25 tháng 10 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 8536 về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và pháo. Trong đó chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về cấm sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trong nhân dân, tập trung vào các đối tượng thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên, các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, số người làm ăn, buôn bán đường biên, số đối tượng trước đây đã bị xử lý về hành vi vi phạm có liên quan đến pháo, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Công an tỉnh tham mưu thành lập đoàn kiểm tra liên ngành; xây dựng kế hoạch thực hiện đợt cao điểm về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; chỉ đạo lực lượng của đơn vị tăng cường sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện và kiên quyết xử lý nghiêm các đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; tích cực phối hợp với các cơ quan liên quan để nắm bắt tình hình hình, bám sát địa bàn, nhất là ở khu vực các chợ, trung tâm thương mại, trên các phương tiện giao thông…

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra tình trạng vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo tại cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách./.

Kim LiênXem phản hồi

 
Tin khác