Chương trình OCOP - Giải pháp xây dựng, phát triển nông thôn mới hiệu quả (19/07/2019 09:49)

Với mục tiêu xây dựng “Mỗi xã một sản phẩm” gọi tắt là OCOP, huyện Vĩnh Tường đã bắt tay triển khai xây dựng sản phẩm đặc trưng của địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện Kế hoạch thực hiện thí điểm Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2018-2020, huyện Vĩnh Tường đã tập trung tuyền truyền, xây dựng sản phẩm phù hợp với từng địa phương, tập quán canh tác của nhân dân. Từ đó, các địa phương chủ động đăng ký, phát triển trở thành sản phẩm đặc trưng của địa phương mình.

Xã Vĩnh Thịnh hiện có khoảng 7.000 còn bò sữa với hơn một nửa số hộ trong xã tham gia chăn nuôi. Nhờ có chăn nuôi bò sữa, nhiều năm nay, kinh tế của các hộ đã có nhiều thay đổi.

Trong chiến lược phát triển kinh tế,  xã Vĩnh Thịnh đã xác định bò sữa là sản phẩm chủ lực trong phát triển kinh tế hộ gia đình và đây cũng chính là sản phẩm đặc trưng trong chương trình mỗi xã một sản phẩm của địa phương. Người chăn nuôi cũng đang kỳ vọng vào chương trình OCOP, từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm, ổn định phát triển kinh tế.

Chương trình OCOP cũng được kỳ vọng góp phần làm thay đổi tập quán sản xuất, hướng người dân vào kinh tế thị trường, tạo ra hướng đi mới cho các sản phẩm truyền thống. Thông qua chương trình OCOP sẽ giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, góp phần hoàn thành chương trình xây dựng NTM nâng cao, bền vững./.

Hà Giang Xem phản hồi

 
Tin khác