Công bố huyện Tam Đảo đủ điều kiện xét, đề nghị đạt chuẩn nông thôn mới (29/07/2019 10:11)

Trên cơ sở kết quả thẩm tra hồ sơ và mức độ đạt chuẩn các tiêu chí nông thôn mới đối với huyện Tam Đảo, UBND tỉnh Vĩnh Phúc có công văn số 5645/2019 về việc công bố: “Huyện Tam Đảo đủ điều kiện xét, đề nghị thẩm định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018” cụ thể:

1. Huyện Tam Đảo: có 8/8 xã (100%) đạt chuẩn nông thông mới, gồm: xã Bồ Lý, Hồ Sơn, Hợp Châu, Minh Quang, Yên Dương, Tam Quan, Đại Đình và xã Đạo Trù.

2. Có tất cả 9 tiêu chí: Quy hoạch;  Giao thông; Thủy Lợi; Điện; Y tế - Văn hóa - Giáo dục; Sản xuất; Môi trường; An ninh, Trật tự xã hội; Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới đạt chuẩn theo quy định.

Ý kiến tham gia của các cơ quan, tổ chức, cá nhân gửi về Sở Nông nghiệp & PTNT qua Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh- File mềm theo địa chỉ: vanphongntm@vinhphuc.gov.vn. Điện thoại: 02113.721.122 để tổng hợp.

Lỗ HiếuXem phản hồi

 
Tin khác