Phúc Yên sau 10 năm xây dựng nông thôn mới (01/11/2019 09:01)

Với quyết tâm chính trị cao, phương pháp chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo đã huy động được sự chung sức vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Phúc Yên đã có nhiều thay đổi. Hạ tầng nông thôn từng bước được hoàn thiện và ngày càng khang trang. Đời sống của người dân được nâng cao.

Với những người nông dân trẻ tuổi như anh Lâm Văn Trung, xã Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên việc xây dựng nông thôn mới chính là sự đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp. Với cách nghĩ đó, anh đã thuê hơn 6ha trồng rau an toàn, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 15 lao động.

Sau 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới, thành phố Phúc Yên đã huy động được hơn 410.279 triệu đồng; 100% đường trục xã và đường từ trung tâm xã đến thành phố, 99% đường trục thôn, liên thôn ở 2 xã đều được cứng hóa; 100% các trường học ở 2 xã đều có cơ sở vật chất và trang thiết bị đạt chuẩn quốc gia; 100% số thôn có nhà văn hóa và khu thể thao đạt chuẩn. Hai xã Cao Minh và Ngọc Thanh đã hoàn thành phổ cập giáo dục ở cả 3 cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 85%. Hệ thống tổ chức chính trị xã hội luôn vững mạnh, hoạt động có nền nếp, hiệu quả; công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao. Các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất được triển khai kịp thời, nhiều mô hình sản xuất có hiệu quả được nhân rộng, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xã Cao Minh chiếm 0,76%, xã Ngọc Thanh chiếm 1,28%.

Thành phố Phúc Yên tiếp tục triển khai nhiều biện pháp nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới để bức tranh nông thôn mới thực sự bừng sáng tại địa phương; dần thu hẹp khoảng cách thu nhập, mức sống của người dân các xã, phường trên địa bàn thành phố; quan tâm đào tạo các ngành nghề phi nông nghiệp; tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm y tế; tập trung phát triển kinh tế để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương./.

Đặng ThưởngXem phản hồi

 
Tin khác