Thẩm định, xét công nhận xã Nghĩa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 (01/08/2019 08:15)

Đoàn thẩm định Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới tỉnh do đồng chí Trần Ngọc Oanh, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra thực tế kết quả thực hiện 19/19 tiêu chí nông thôn mới tại xã Nghĩa Hưng, huyện Vĩnh Tường.

Khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Nghĩa Hưng đã tích cực tuyên truyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, đồng thời, tranh thủ, sử dụng hiệu quả các nguồn hỗ trợ của tỉnh, huyện để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau”. Từ nguồn vốn đầu tư trên 359,4 tỷ đồng, trong đó nhân dân tự nguyện đóng góp hơn 280,5 tỷ đồng, xã đã đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các công trình điện, đường, trường, trạm đáp ứng nhu cầu dân sinh. Đến nay, cơ sở vật chất, hạ tầng của địa phương đã tương đối hoàn chỉnh với hệ thống đường giao thông trục xã, đường giao thông nông thôn được cứng hóa 100%; thu nhập bình quân đầu người đến cuối năm 2018 đạt trên 41 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,8%; môi trường và an toàn thực phẩm luôn được đảm bảo; hệ thống chính trị ổn định, quốc phòng, an ninh đảm bảo.

Sau khi đi kiểm tra thực tế từng tiêu chí, các thành viên Đoàn thẩm định thống nhất Nghĩa Hưng đã cơ bản hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, riêng tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa còn hạng mục sân vận động thuộc Trung tâm Văn hóa - Thể thao xã chưa hoàn thành, Đoàn thẩm định đề nghị địa phương trong vòng 20 ngày phải thực hiện xong, sau đó báo cáo để Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh về thẩm định lại, nếu đủ điều kiện sẽ làm thủ tục trình UBND tỉnh bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới./.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác