Thay đổi bộ mặt nông thôn mới ở huyện Sông Lô (02/08/2019 08:55)

Sau 10 năm triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia về Xây dựng nông thôn mới (NTM), huyện Sông Lô đã có sự thay đổi rõ rệt.

Với một phần địa hình đồi gò, dân cư thưa thớt, số km phải cứng hóa nhiều, xã Đức Bác xác định đây là khó khăn lớn khi triển khai thực hiện tiêu chí cứng hóa đường giao thông. Tuy nhiên, với cách làm linh hoạt, sự ủng hộ của người dân, đến nay, 100% đường giao thông nông thôn và 71% đường giao thông nội đồng trên địa bàn xã đã được cứng hóa.

Nhiều tuyến đường trong thôn ở Đức Bác trước đây chỉ rộng từ 1,5 đến 2m với đường sỏi đá, dốc gồ ghề thì nay đã được đổ bê tông sạch đẹp và mở rộng lòng đường từ 3-5m giúp nhân dân trong các thôn đi lại thuận lợi. Để có những con đường bê tông như vậy, người dân các thôn đã tự nguyện hiến đất, góp ngày công, đóng góp một phần kinh phí cùng nhà nước triển khai xây dựng.

Sau khi thành lập năm 2009, huyện Sông Lô mới chỉ có trên 11% đường giao thông nông thôn được cứng hóa, còn lại là đường đất nên điều kiện đi lại của người dân còn gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng đến phát triển kinh tế -xã hội của địa phương. Sau 10 năm triển khai xây dựng NTM, thực hiện tiêu chí giao thông nông thôn, với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy các cấp, sự đồng thuận của đa số người dân đến nay, toàn huyện Sông Lô đã cứng hóa được trên 200km đường trục xã, đạt 95%; đường trục thôn được cứng hóa gần 200km đạt gần 90%, đường ngõ xóm cứng hóa trên100km đạt gần 60%, đường trục chính giao thông nội đồng cứng hóa trên 80km đạt trên 60%. Nhờ giao thông nông thôn phát triển nên việc vận chuyển hàng hoá, nông sản, giao lưu, buôn bán, đi lại của nhân dân được thuận lợi, kinh tế - xã hội phát triển, đời sống nhân dân trong huyện có những bước cải thiện đáng kể, tạo nên sự thay đổi rõ rệt về diện mạo nông thôn ở các địa phương./.

Hà Giang Xem phản hồi

 
Tin khác