Tứ Yên nỗ lực về đích nông thôn mới (12/07/2019 10:17)

Mặc dù trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, xã Tứ Yên được xem là địa phương gặp nhiều khó khăn của huyện Sông Lô. Song Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tứ Yên vẫn quyết tâm hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong năm 2019.

Xã Tứ Yên đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong đó, nhân dân đã hiến trên 12.000m2 đất các loại, tham gia hàng nghìn ngày công và đóng góp tiền của để xây dựng cơ sở hạ tầng. Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, huyện và sự hưởng ứng tích cực của nhân dân địa phương, đến nay xã đã hoàn thành được 16 tiêu chí NTM. Hiện nay, cơ sở hạ tầng nông thôn được đầu tư theo hướng hiện đại, đời sống vật chất, tinh thần người dân được nâng lên đáng kể.  

Để về đích nông thôn mới năm 2019, những tiêu chí còn lại vẫn là thách thức đối với xã Tứ Yên, bởi địa phương có điểm xuất phát thấp, thu nhập của bà con chủ yếu dựa vào nông nghiệp là chính. Do đó, chính quyền địa phương đã và đang nỗ lực tháo gỡ khó khăn, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí theo đúng lộ trình.

Thời gian của năm 2019 không còn nhiều và những tiêu chí nông thôn mới chưa hoàn thành vẫn còn rất bộn bề đòi hỏi sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và sự chung sức của người dân địa phương./. 

Trường GiangXem phản hồi

 
Tin khác