Vĩnh Phúc 10 năm xây dựng nông thôn mới (27/09/2019 16:19)

Sáng ngày 27/9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2010-2020. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2016-2020 của tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lãnh đạo UBMTTQ Việt Nam tỉnh và lãnh đạo các địa phương trong tỉnh.


Đ/c Nguyễn Văn Trì trao Cờ thi đua xuất sắc của UBND tỉnh cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Sau 10 năm xây dựng nông thôn mới, diện mạo nông thôn Vĩnh Phúc có nhiều khởi sắc, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; cơ cấu kinh tế dịch chuyển theo hướng tăng tỷ trọng sản xuất của ngành chăn nuôi; đời sống vật chất và tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh đã có 109/112 xã đạt chuẩn NTM, có 3 huyện, thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Trong 10 năm, Vĩnh Phúc đã huy động được hơn 12.800 tỷ động để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đầu tư được hơn 528 km đường từ trung tâm xã đến đường huyện, 724 km đường trục thôn, ngõ xóm, 716 km đường trục chính nội đồng; 100% kênh loại I, II và 97% kênh loại III được kiên cố hóa, trên 300 công trình đầu mối, trạm bơm, hồ đập được đầu tư cải tạo, nâng cấp đáp ứng nhu cầu sản xuất, đời sống dân sinh và từng bước sẵn sàng ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn tỉnh đã xây mới thêm 1.096 phòng học kiên cố, trong đó: Mầm non 780 phòng học; Tiểu học 210 phòng, Trung học cơ sở 106 phòng. Đến hết năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh còn 2,11%; Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 80 triệu đồng/ người/năm; Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 89,3%; Tỷ lệ người dân được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 98%.

Bên cạnh kết quả đạt được, xây dựng nông thôn mới vẫn còn tồn tại, hạn chế. Một bộ phận người dân chưa nhận thức đầy đủ về xây dựng nông thôn mới, vẫn còn tình trạng trông chờ ỷ lại vào nhà nước, chưa có ý thức bảo vệ môi trường.

Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn tới, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì  yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở.


Các đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham quan gian trưng bày sản phẩm tiêu biểu của chương trình nông thôn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác xây dựng nông thôn mới các cấp. Song song với huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn vốn thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, tạo bước đột phá trong phát triển sản xuất, đổi mới hình thức tổ chức sản xuất phù hợp với xu thế hội nhập khu vực và thế giới. Quan tâm duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng các công trình hạ tầng; chú trọng nâng cao các nội dung về văn hóa, vệ sinh môi trường và an ninh trật tự khu vực nông thôn.

UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 5 tập thể; Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen 47 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua “Vĩnh Phúc chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2020.

Đặng Thưởng Xem phản hồi

 
Tin khác