Vĩnh Tường tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới (18/10/2019 15:21)

Huyện Vĩnh Tường vừa tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Sau 10 năm triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, với sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và nhân dân, diện mạo nông thôn của Vĩnh Tường ngày càng khởi sắc với 26/26 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong 10 năm xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Vĩnh Tường đã huy động trên 6.560 tỷ đồng, trong đó, nhân dân đóng góp gần 4.760 tỷ đồng. Đến nay, 100% các tuyến đường trục huyện, trục xã được cứng hóa; 100% trường học, trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia. Thu nhập bình quân đầu người năm 2011 đạt 18,75 triệu đồng/người/năm đến hết năm 2018 đạt 41,5 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo năm 2011 ở mức 6,42%, đến hết năm 2018 giảm còn 2,03%. Cùng đó, các lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường được quan tâm đầu tư đúng mức, đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất, nhu cầu đời sống của nhân dân; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Huyện Vĩnh Tường phấn đấu đến năm 2020, Huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 3 thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Trong giai đoạn 2021-2025, toàn huyện sẽ có 50% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 30% số thôn được công nhận thôn dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, 10% số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 

Nhân dịp này, UBND huyện Vĩnh Tường đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020; đồng thời đã phát động phong trào thi đua Vĩnh Tường chung sức xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025./.

Mạnh KhiêmXem phản hồi

 
Tin khác