Xét công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (04/07/2019 18:00)

Chiều ngày 4/7, tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Hội đồng thẩm định Trung ương tổ chức thẩm định, xét công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị về phía tỉnh Vĩnh Phúc có đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành và thành phố Phúc Yên.


Theo báo cáo của UBND tỉnh, sau khi Tiền Châu và Nam Viêm được nâng cấp lên thành phường, thành phố Phúc Yên còn 2 xã là Cao Minh và xã Ngọc Thanh thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới. Đến nay, tổng số tiền huy động cho xây dựng nông thôn mới của thành phố Phúc Yên đạt hơn 413 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 41,3 triệu đồng/người/năm; 98% người lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên. Hệ thống chính trị xã hội vững mạnh, tình hình an ninh trật tự được giữ vững và ổn định.

Đồng ý trình Chính phủ quyết định công nhận thành phố Phúc Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên, Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị tỉnh Vĩnh Phúc cần chỉ đạo thành phố Phúc Yên xác định rõ lộ trình nhằm thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu đề ra sau khi hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Trước mắt thành phố cần có giải pháp cụ thể nâng cao hơn nữa chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; tập trung phát triển kinh tế để tăng thu nhập bình quân đầu người, giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân địa phương.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Trần Thanh Nam và các ý kiến đóng góp của thành viên Hội đồng thẩm định Trung ương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước khẳng định: UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo thành phố Phúc Yên có kế hoạch và chương trình hành động cụ thể để phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, xây dựng môi trường sống trong lành, nâng cao thu nhập cho người dân và giành nhiều nguồn lực cho sự nghiệp y tế, giáo dục, hướng tới mục tiêu cao hơn là xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu./.

Đặng Thưởng  Xem phản hồi

 
Tin khác