Cán bộ Hội Nông dân học theo gương Bác (16/12/2017 17:15)

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai một cách sâu rộng và nghiêm túc. Việc học và làm theo tấm gương của Bác thông qua các phong trào thi đua bằng những việc làm cụ thể, thiết thực gắn với quyền và lợi ích của nông dân có sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao nhận thức, đời sống của nông dân.

Xác định quan điểm chỉ đạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, Đảng đoàn, các cấp Hội đưa nội dung đăng ký, kết quả thực hiện việc làm theo của cá nhân, tập thể thành một tiêu chí xếp loại thi đua, khen thưởng dịp cuối năm. Ngoài ra, các cấp Hội từ tỉnh đến cơ sở đều xác định việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất như thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện trong sinh hoạt, chi tiêu gia đình. Nhiều buổi tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho hội viên, nông dân đã được tổ chức. Thực hiện lời dạy của Bác “Nói đi đôi với làm” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Vận động xây dựng và quản lý tốt nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân, tạo nguồn vốn giúp nông dân sản xuất, kinh doanh, từ nguồn ủy thác của Trung ương, của tỉnh, nhiều mô hình sản xuất của hội viên nông dân được lập nên. Nhờ vậy, không ít hộ hội viên đã thoát nghèo, có thu nhập cao từ trồng trọt, chăn nuôi hoặc kinh doanh, buôn bán nhỏ.

Thông qua việc triển khai học tập đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, hội viên, tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội và nhiệm vụ chính trị địa phương./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác