Đảng bộ xã Duy Phiên học tập Bác về thái độ phục vụ nhân dân (16/12/2017 17:03)

Qua hơn một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập Bác ở Đảng bộ xã Duy Phiên, huyện Tam Dương đã trở thành việc làm thường xuyên và được triển khai sâu rộng xuống các thôn dân cư, tạo ra nhiều chuyển biến tích cực.

Đảng bộ xã Duy Phiên hiện có trên 400 đảng viên sinh hoạt tại 12 chi bộ trực thuộc. Thực hiện Chỉ thị 05 về học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tạo được nhiều chuyển biến quan trọng từ nhận thức đến hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đặc biệt là đối với những cán bộ trực tiếp thường xuyên giải quyết công việc của người dân.  

Những năm gần đây, đời sống người dân xã Duy Phiên dần được cải thiện, kinh tế - xã hội phát triển vững chắc và toàn diện về mọi mặt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng năm bình quân đạt từ 12% trở lên, thu nhập bình quân trên đầu người đạt hơn 30 triệu đồng/người/năm, tăng dần tỷ trọng về phát triển dịch vụ thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Cơ sở hạ tầng điện, đường, trường, trạm được tập trung đầu tư xây dựng, với phương châm “nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Nổi bật trong công tác chính quyền ở Duy Phiên qua việc thực hiện Chỉ thị 05 là sự thay đổi tích cực trong công tác cải cách hành chính. Việc giải quyết các thủ tục, hồ sơ, giấy tờ được nhanh gọn, rút ngắn thời gian, không để người dân đi lại nhiều lần. Không chỉ “làm hết việc”, nhiều cán bộ còn tranh thủ làm trong giờ nghỉ để phục vụ kịp thời yêu cầu của nhân dân.

Từ  sự sắp xếp, sử dụng cán bộ hợp lý và chỉnh đốn tinh thần, thái độ làm việc, đội ngũ cán bộ xã có những chuyển biến tích cực trong việc rèn luyện, học tập nâng cao trình độ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phục vụ nhân dân với thái độ hòa nhã, tận tình, thi đua hoàn thành suất sắc nhiệm vụ./.

Thùy LinhXem phản hồi

 
Tin khác