Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương và huyện Tam Đảo nhiệm kỳ 2019-2024 (22/05/2019 15:58)

Sáng ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2019-2024. Dự Đại hội có đồng chí Bùi Huy Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Hà Quang Tiến - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện các Mẹ Việt Nam Anh hùng, cùng 152 đại biểu, đại diện cho khối đại đoàn kết huyện huyện Tam Dương.


Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Tam Dương đã triển khai hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào đền ơn đáp nghĩa; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, hộ nghèo trên địa bàn. Ủy ban MTTQ huyện phát huy dân chủ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội; triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”; tăng cường hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, với phương châm hướng về cơ sở, đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban Công tác Mặt trận.

Với sự đoàn kết, phát triển, Đại hội đã hiệp thương cử 45 ông bà tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Bà Bùi Thị Thủy - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Dương khóa IX, nhiệm kỳ 2014-2019 tiếp tục được Đại hội tín nhiệm cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa X, nhiệm kỳ 2019-2024. Đại hội đã hiệp thương cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc.

*Cũng trong sáng ngày 22/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tam Đảo tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019- 2024.

Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tam Đảo đã phát huy vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Nhiệm kỳ 2019- 2024, Ủy ban MTTQ các cấp huyện Tam Đảo tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân cần có những giải pháp hiệu quả, tránh hình thức; tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân hiểu và đồng thuận các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các cơ chế, chính sách định hướng phát triển của địa phương. Đồng thời tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở.

Đại hội đại biểu MTTQ huyện Tam Đảo đã hiệp thương cử 47 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2019 – 2024; cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội cấp trên, đồng chí Tạ Văn Trần, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Tam Đảo, nhiệm kỳ 2019 - 2024./.

Lưu Trường - Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác