Đại hội MTTQ huyện Lập Thạch và thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2019 - 2024 (16/05/2019 15:42)

Sáng ngày 16/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Dự Đại hội có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.


Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động với nhiều cách làm hay, sáng tạo; nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, từng bước tạo được sự đồng thuận cao trong chính quyền và các tầng lớp nhân dân. Điển hình là trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nhân dân trong huyện đã hiến được trên 240 nghìn m2 đất, đóng góp trên 39 nghìn ngày công, ủng hộ gần 100 tỷ đồng; Quỹ vì người nghèo 2 cấp đã vận động được trên 2,5 tỷ đồng, qua đó kịp thời hỗ trợ xây dựng 25 căn nhà cho hộ nghèo và trao hơn 4.500 suất quà cho các hộ đặc biệt khó khăn trong các dịp Tết cổ truyền của dân tộc.

Phát biểu tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị trong nhiệm kỳ mới, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Lập Thạch tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền với những giải pháp thực hiện hiệu quả, gắn với từng chương trình nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời, nắm bắt phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết sáng tạo nâng cao năng suất chất lượng hiệu quả và hội nhập quốc tế”; tham gia thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội chăm lo cho các hộ gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các hộ nghèo và các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, thực hiện tốt chương trình giảm nghèo bền vững. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, địa bàn khu dân cư; tăng cường đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực của cán bộ mặt trận.

Đại hội đã hiệp thương cử 61 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Lập Thạch nhiệm kỳ 2019-2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

*Cũng trong sáng ngày 16/5, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Phúc Yên đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết, vận động nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn. Cùng với đó, MTTQ thành phố đã phát huy vai trò trong công tác vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, giữ mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với các tầng lớp nhân dân.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ thành phố Phúc Yên phấn đấu 100% mặt trận tổ quốc cơ sở và thành phố thành lập được tổ tuyên truyền vận động nhân dân và các mạng lưới nắm bắt tình hình nhân dân, dư luận xã hội kịp thời phản ánh đến các cấp ủy Đảng, chính quyền xử lý, giải quyết; 100% ủy ban MTTQ các xã, phường duy trì hoạt động Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải hoạt động hiệu quả, phấn đấu 85% tỷ lệ hòa giải thành công.

Tại Đại hội đã hiệp thương cử 46  đại biểu tham gia Ủy ban MTTQ thành phố Phúc Yên nhiệm kỳ 2019 – 2024 và bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên./.

Hải Đăng - Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác