Gặp mặt báo chí tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV (05/07/2019 15:58)

Chiều ngày 5/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức Gặp mặt các cơ quan báo chí của tỉnh và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại Vĩnh Phúc tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024. Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì buổi gặp mặt. 


Theo Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được tổ chức vào ngày 9 -10/7/2019, tại Trung tâm hội nghị tỉnh. Các tiểu ban giúp việc đã chuẩn bị xong văn kiện và thực hiện nội dung phục vụ Đại hội theo kế hoạch. Đại hội dự kiến có 255 đại biểu chính thức tham dự.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng khẳng định vị trí, vai trò của MTTQ các cấp, do vậy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Tuấn Khanh đề nghị các cơ quan báo chí tích cực phối hợp tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào kết quả thực hiện các Nghị quyết và chương trình hành động của MTTQ các cấp giai đoạn 2014-2019; mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ các cấp giai đoạn 2019-2024. Qua đó, nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc thực hiện đường lối chiến lược của Đảng về tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, vị trí vai trò của MTTQ Việt Nam trong tình hình mới; động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, phồn vinh./.

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác