MTTQ Việt Nam thành phố Phúc Yên phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội (07/07/2019 16:35)

Cùng với việc thực hiện tốt các phong trào thi đua, các nhiệm vụ công tác, thời gian qua Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Phúc Yên đã phát huy tốt vai trò giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. 


Những công trình phúc lợi xã hội, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng trên địa bàn phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên đều được Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng tiến hành giám sát. Thông qua đó nhằm kịp thời phát hiện, ngăn ngừa các sai lệch, góp phần bảo đảm chất lượng các công trình, tránh lãng phí ngân sách của Nhà nước.

Ủy ban Mặt trận tổ quốc các cấp thành phố Phúc Yên đã chọn nội dung giám sát, phản biện liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân và được nhân dân quan tâm như: việc thực hiện chính sách, pháp luật ở tất cả các  lĩnh vực của đời sống, kinh tế, xã hội; thực hiện Quy chế dân chủ trong huy động nội lực của nhân dân tham gia Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; giám sát xây dựng các công trình. Qua giám sát, phản biện đã có những kiến nghị xác đáng, kịp thời đề xuất điều chỉnh những quy định đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đời sống xã hội; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Giám sát và phản biện xã hội được xác định là nhiệm vụ quan trọng trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận tổ quốc. Thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận tổ quốc góp phần xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, tạo sự đồng thuận trong nhân dân, xây dựng và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân./.

Lưu Trường

 Xem phản hồi

 
Tin khác