Tập trung trí tuệ nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp (10/07/2019 15:42)

Nhiều ý kiến tham luận tại đại hội cho rằng, nhiệm kỳ 2019 - 2024, MTTQ các cấp cần phát huy tốt vai trò giám sát phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và giải quyết các vụ việc phức tạp, kéo dài ở địa phương. Thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững. Phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong việc nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân, tham mưu với cấp ủy, chính quyền tham gia giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân cũng là những ý kiến của nhiều đại biểu đề nghị MTTQ các cấp tập trung thực hiện hiệu quả trong thời gian tới.

Ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đại biểu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ XIV là những giải pháp quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ các cấp trong giai đoạn mới, phát huy vai trò của MTTQ các cấp trong tập hợp đại đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, góp phần xây dựng Vĩnh Phúc ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

Văn Hải Xem phản hồi

 
Tin khác