Danh sách các nhà hảo tâm, nhà tài trợ đã đồng hành cùng chương trình Tấm lòng nhân ái năm 2019 (24/04/2019 13:44)

Trong thời gian qua, Đài Phát thanh - Truyền hình Vĩnh Phúc đã nhận được sự tài trợ và đã ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, những nhà hảo tâm cho chương trình Tấm lòng nhân ái sau: Công ty TNHH Jawa Vina, KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên; Công ty VPIC 1, KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên; Công ty Jasmin Tonking Travel, Hà Nội; Công ty TNHH BHflex Vina, KCN Khai Quang, Phường Khai Quang, TP Vĩnh Yên;...Xem phản hồi