Điểm sự kiện tuần 34/2019 (25/08/2019 15:41)

[23/8] Ban Thường vụ Tỉnh ủy họp, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng liên quan đến kế hoạch đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch một số dự án đô thị, đường giao thông. Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì cuộc họp.

Về nội dung liên quan đến kế hoạch đầu tư công, xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, công tác quy hoạch một số dự án đô thị, đường giao thông, thay mặt BTV Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu rà soát danh mục đầu tư công giai đoạn 2015 – 2020; xem xét phương án điều chỉnh giao vốn xuống cấp huyện trên cơ sở HĐND tỉnh điều chỉnh nghị quyết về tỷ lệ điều tiết nguồn vốn; UBND tỉnh đề nghị HĐND điều chỉnh chuyển nguồn phù hợp với quy định của pháp luật. UBND tỉnh rà soát đánh giá kỹ từng dự án đầu tư công, kiên quyết thu hồi, điều chỉnh nguồn vốn trước 30/10/2019, đảm bảo tỷ lệ sử dụng vốn đầu tư công đạt 100%; Chỉ đạo thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, tránh đề nguồn vốn ứ đọng, chuyển nguồn, không giải ngân, lãng phí nguồn lực; rà soát danh mục đầu tư công trung hạn, kiên quyết loại bỏ những danh mục không còn phù hợp, đưa vào các danh mục mới cấp thiết và khả thi hơn; nghiên cứu bổ sung vốn đầu tư công cho cấp huyện.

Cho ý kiến vào cơ chế chính sách khuyến khích hỗ trợ giáo viên, học sinh Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc và các trường chất lượng cao cấp huyện, thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đề nghị làm rõ mục đích hỗ trợ, đánh giá tiêu chí theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Các cơ chế chính sách trên được xây dựng và thực hiện đến năm 2021, sau đó xây dựng cơ chế khác phù hợp với thực tế và lâu dài. Xây dựng chính sách học bổng cho học sinh trường chuyên để khuyến khích nỗ lực vươn lên học tập đồng thời bổ sung nội dung xã hội hóa giáo dục trong các cơ chế hỗ trợ, khuyến khích. Đối tượng, mục tiêu, mức hỗ trợ không đưa vào nghị quyết HĐND tỉnh mà sẽ cụ thể hóa trong hướng dẫn của UBND tỉnh sau khi HĐND tỉnh ra nghị quyết.

Cũng tại cuộc họp, BTV Tỉnh ủy đã cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng khác.

[22/8] Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 8. Cùng dự có đồng chí Hà Quang Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Chí Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh.

Tại buổi tiếp công dân, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan đã trực tiếp trả lời các câu hỏi của công dân liên quan đến công tác quản lý, tranh chấp, lấn chiếm đất đai; sai phạm trong quá trình thực hiện dồn thửa đổi ruộng; giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, người bị nhiễm chất độc da cam; các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường giải phóng mặt bằng; đề nghị hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống cống rãnh thoát nước thải sinh hoạt bảo vệ môi trường, tình trạng ngập úng cục bộ tại một số địa phương.

Đối với từng vụ việc cụ thể, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan giao các cơ quan chức năng phối hợp với các ngành, địa phương vào cuộc giải quyết dứt điểm các ý kiến đề nghị của công dân theo đúng quy định của pháp luật.

[22/8] Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội. Đồng chí Trần Văn Vinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Lê Duy Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam; đại diện Văn phòng Trung ương Đảng.

Trong 5 thực hiện Chỉ thị số 40/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Vĩnh Phúc đã dành 210 tỷ đồng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội để bổ sung nguồn vốn cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách vay vốn tín dụng chính sách, tăng gần 4 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị 40.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Văn Vinh yêu cầu cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp ủy để bố trí nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận và sử dụng có hiệu quả nguồn vốn vay ưu đãi. Đồng chí Trần Văn Vinh đề nghị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chủ động phối hợp với các ngành, địa phương rà soát, xác minh đối tượng thụ hưởng tín dụng chính sách, không để đối tượng chính sách có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn mà không được tiếp cận nguồn vốn này. Đồng thời, nghiên cứu, tham mưu cho tỉnh trong việc huy động nguồn lực, ban hành các cơ chế, chính sách về chính sách xã hội; tiếp tục tập trung huy động vốn để triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, đặc biệt là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tín dụng.

[22/8] Đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe các đơn vị báo cáo việc triển khai Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh.

Để chuẩn bị chu đáo cho các ngày lễ lớn trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố rà soát lại toàn bộ các ngày lễ kỷ niệm của ngành, đơn vị để chủ động kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức cụ thể nhưng phải lồng ghép vào kế hoạch chung trong việc tổ chức các sự kiện, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, tránh lãng phí. Để kế hoạch tổ chức lễ kỷ niệm các ngày lễ lớn diễn ra thành công tốt đẹp, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trì đề nghị lãnh đạo các sở, ngành rà soát nhiệm vụ được phân công để hiệu chỉnh, bổ sung vào kế hoạch chung của tỉnh. Việc tổ chức ngày kỷ niệm, ngày lễ phải trang trọng, tiết kiệm và huy động nguồn lực xã hội hoá. 

[22/8] Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh họp xét công nhận các xã Tân Tiến, Chấn Hưng, Kim Xá của huyện Vĩnh Tường đạt chuẩn nông thôn mới. Tới dự có đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Khước, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định tỉnh xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định, đến nay 3 xã: Chấn Hưng, Tân Tiến, Kim Xá đã cơ bản đạt các tiêu chí xã nông thôn mới. Tuy nhiên, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí chưa cao, Hội đồng thẩm định yêu cầu sau khi được công nhận đạt chuẩn, các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tại cuộc họp, các thành viên Hội đồng thẩm định tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu đồng ý đề nghị UBND tỉnh xét công nhận các xã: Tân Tiến, Chấn Hưng, Kim Xá đạt chuẩn nông thôn mới năm đợt 1 năm 2019.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Khước yêu cầu huyện Vĩnh Tường và các xã được xét đề nghị công nhận NTM trong đợt này tiếp tục hoàn thiện, nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Đồng thời, đề nghị các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh chủ động kiểm tra các tiêu chí NTM tại các địa phương, kể các các địa phương đã đạt chuẩn NTM nhằm tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã đạt được. Giao Sở NN và PTNT chủ trì, lên kế hoạch, tham mưu UBND tỉnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí NTM, tập trung xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu.

[22/8] Công an tỉnh tổ chức gặp mặt các thế hệ lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phú – Phú Thọ - Vĩnh Phúc nhân kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam và Quốc khánh 2/9. Dự có Đại tá Định Ngọc Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc; Đại tá Phạm Trường Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ; Đại tá Phạm Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình, nguyên lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phú – Phú Thọ - Vĩnh Phúc qua các thời kỳ.

Tại lễ gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của CAND Việt Nam trong 74 năm qua. Qua mỗi thời kỳ, tuy có sự điều chỉnh về địa giới hành chính, song lực lượng Công an Vĩnh Phú, Phú Thọ, Vĩnh Phúc luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, chính quyền và phục vụ nhân dân, phục vụ sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần phát triển 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Lãnh đạo Công an tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ bày tỏ sự biết ơn đối với những cống hiến, đóng góp rất tâm huyết của các đồng chí Công an lão thành đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân của 2 tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.

[21/8] Đồng chí Hoàng Thị Thúy Lan, Ủy viên TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh làm việc với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc. Cùng dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Ngọc Bình, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan ghi nhận những đóng góp của Công ty Điện lực Vĩnh Phúc đối với sự phát triển của tỉnh trong thời gian qua đặc biệt là cung cấp nguồn điện phục vụ phát triển công nghiệp, điện tiêu dùng và sinh hoạt. Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Thị Thúy Lan cũng chỉ ra những bất cập về cơ chế chính sách đối với ngành điện đang tồn tại hiện nay, đòi hỏi Công ty Điện lực Vĩnh Phúc phải có giải pháp để khắc phục, đồng thời, đề nghị Công ty phối hợp với các sở ngành địa phương trong tỉnh tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc trong việc tiếp nhận, bàn giao lưới điện hạ áp nông thôn; có kế hoạch hạ ngầm cáp điện đảm bảo tiết kiệm điện năng và mỹ quan đô thị; quan tâm có giải pháp đảm bảo an toàn lưới điện, nhất là ở khu vực nông thôn, thành thị; tập trung giải quyết tình trạng mất điện trong các khu công nghiệp, khu dân cư; rà soát các trạm biến áp, có phương án giải quyết tình trạng quá tải lưới điện. Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh có phương án giải quyết dứt điểm vướng mắc về tài chính trong bàn giao lưới điện nông thôn. Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Vĩnh Phúc tham mưu cho UBND tỉnh có hướng tháo gỡ những vướng mắc về công trình điện trọng điểm. Đoàn ĐBQH khóa XIV tỉnh tiếp thu đầy đủ ý kiến, kiến nghị của Công ty chuyển Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét giải quyết theo quy định.

Nhật MinhXem phản hồi

 
Tin khác