Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống theo cách làm mới (14/08/2017 17:15)

Trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng vào bảo vệ Tổ quốc, cùng với việc xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ta coi xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Đây là quan điểm nhất quán, xuyến suốt, vừa có ý nghĩa cấp bách, vừa cơ bản lâu dài, đồng thời là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp cách mạng VIệt Nam, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Việc học tập, quán triệt và đưa Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống có ý nghĩa cực kỳ quan trọng trong giai đoạn hiện nay. Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Vĩnh Phúc là đơn vị đầu tiên trong cả nước lựa chọn hình thức học tập mới đó là tổ chức hội thi để đưa Nghị quyết thấm nhuần vào từng cán bộ đảng viên. 

Ngay sau khi được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy về chủ trương tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Ban thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh thành lập Ban chỉ đạo, Ban tổ chức và Ban giám khảo Hội thi. Ban hành quy định điều kiện dự thi và thể lệ Hội thi, đối tượng dự thi là những cấp ủy viên cơ sở; bí thư, phó bí thư chi bộ; chi ủy viên chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở và đảng viên tiêu biểu. Nội dung thi gồm 3 phần: phần thi chào hỏi, năng khiếu; phần thi nhận thức nội dung Nghị quyết và phần thi thuyết trình giải pháp thực hiện Nghị quyết. Hình thức tổ chức hội thi được chia làm 2 vòng thi sơ khảo và vòng chung khảo.

Từ ngày 1 đến ngày 4/8,  vòng sơ khảo Hội thi được tổ chức ở 4 cụm thi, với sự tham gia của 36 thí sinh đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh. Sự chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc của các thí sinh, cùng tinh thần làm việc công tâm khách quan và chính xác của Ban tổ chức, Ban giám khảo Hội thi đã lựa chọn được 8 thí sinh xuất sắc để bước vào tranh tài tại vòng chung khảo.

Tại Hội thi, bên cạnh thể hiện năng khiếu, các thí sinh thể hiện hiểu biết của mình về Nghị quyết Trung ương 4 và đề ra các giải pháp thực hiện, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với thực tế của bản thân và tại cơ quan, đơn vị mình. Vì vậy, để đạt được kết quả cao tại vòng chung khảo, những ngày qua các thi sinh đã tích cực luyện tập chuẩn bị cho mình tâm thế tốt nhất để bước vào vòng chung khảo.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh là đơn vị đầu tiên trong cả nước tổ chức Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII của Đảng. Đây là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức, kinh nghiệm thực tiễn đối với đội ngũ cấp ủy viên, đảng viên trong việc đưa Nghị quyết TW4 khóa XII của Đảng vào cuộc sống; góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đối với cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh.

Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết TW4, khóa XII của Đảng, nhằm giúp Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy cơ sở đánh giá tình hình kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết TW 4 khóa XII của Đảng và đây cũng là hình thức mới có hiệu quả thiết thực đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Vòng chung khảo Hội thi tìm hiểu, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII sẽ được tổ chức sáng ngày 15/8 tại Trung tâm hội nghị tỉnh.

 

Lưu TrườngXem phản hồi

 
Tin khác