Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc làm theo lời Bác (19/02/2019 15:37)

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc. Những việc “làm theo” Bác thiết thực và hiệu quả của mỗi cá nhân, tập thể của Bệnh viện đã góp phần nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc đã tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị và các chuyên đề hàng năm cho cán bộ, viên chức, lao động. 100% các khoa, phòng, cán bộ, viên chức xây dựng kế hoạch, đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; xây dựng, hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Xác định đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, Đảng ủy Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh đã xây dựng nội dung đột phá trong việc làm theo Bác. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên, viên chức các khoa, phòng đều xây dựng kế hoạch cá nhân và nêu cao gương mẫu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Việc làm theo đã được cụ thể hóa bằng các phong trào gắn với thực tế của đơn vị, đó là thực hiện tốt 12 điều y đức, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ nhân dân nhằm hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Tại các vị trí khoa, phòng  đều công khai tiêu chuẩn đạo đức và công khai quy tắc ứng xử của cán bộ y tế để người dân biết và giám sát. Tăng cường tiếp nhận ý kiến người bệnh, gia đình bệnh nhân qua nhiều kênh thông tin như: tổng đài chăm sóc khách hàng, đường dây nóng, hòm thư góp ý. Toàn bệnh viện đã đẩy mạnh các phong trào thi đua, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, trong đó, vận dụng thành quả y học tiên tiến, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân ngày càng được tốt hơn.

Để chọn nội dung đột phá “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế, hướng tới sự hài lòng của người bệnh”, những năm gần đây, bệnh viện đã áp dụng nhiều kỹ thuật y học mới trong khám và điều trị bệnh; chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân dân. Cùng với đó, bệnh viện tăng cường cử cán bộ, y, bác sĩ đi đào tạo, nhờ đó, đội ngũ y, bác sĩ ngày càng được nâng cao tay nghề, trong đó bác sỹ chuyên khoa I có 24 người, bác sĩ chuyên khoa II có 04 người, thạc sĩ 15 người còn lại các y, bác sĩ, điều dưỡng viên, nữ hộ sinh đều có chuyên môn cao. Việc triển khai đầy đủ các nội dung “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh” đã làm thay đổi nhận thức, thái độ, phong cách phục vụ người bệnh của cán bộ, nhân viên y tế tại bệnh viện, giúp họ rèn luyện kỹ năng giao tiếp, ứng xử, nâng cao tinh thần, thái độ phục vụ, củng cố niềm tin và sự hài lòng của người bệnh.

Là tuyến điều trị cao nhất chuyên ngành Sản phụ - Nhi khoa trong tỉnh; Bệnh viện Sản - Nhi đã có nhiều cố gắng trong công tác chuyên môn, thực hiện tốt công tác khám, chữa bệnh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Hiện nay, bệnh viện có trên 400 giường bệnh. Hệ thống nhà liên hoàn giữa các khoa, phòng tạo điều kiện di chuyển bệnh nhân. Năm 2018, bệnh viện thực hiện khám cho trên 73.000 lượt người, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú trên 25.400 người đạt 147%. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế tại bệnh viện luôn tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các dịch vụ y tế; xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ y tế; xây dựng phong cách, thái độ phục vụ văn minh, thân thiện, không có tiêu cực với khẩu hiệu "Bệnh nhân đến đón tiếp niềm nở, Bệnh nhân ở chăm sóc tận tình, Bệnh nhân về dặn dò chu đáo”.

Phong trào thi đua làm theo lời Bác ở Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh sẽ không dừng lại ở những kết quả trên mà sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh với nhiều phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực hơn, phù hợp với nhiệm vụ chính trị của bệnh viện là nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và đạo đức nghề nghiệp để đáp ứng ngày càng cao nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân, xây dựng bệnh viện từng bước trở thành bệnh viện hiện đại.

Thời gian tới, Đảng bộ Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành nội dung quan trọng trong mọi hoạt động của đơn vị. Gắn nội dung học tập và làm theo lời Bác với thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên trong tham gia lãnh đạo, chỉ đạo tại bệnh viện, duy trì chế độ sinh hoạt, giao ban của Đảng ủy, Bệnh viện, các đoàn thể, các chi bộ. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ tiếp tục duy trì đưa nội dung thực hiện vào sinh hoạt chi bộ hàng tháng; tăng các kỳ sinh hoạt chuyên đề có nội dung học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổ chức tốt đợt sinh hoạt chính trị gắn với các ngày kỷ niệm lớn của dân tộc. Đồng thời cụ thể hóa các nội dung, biện pháp nhằm xây dựng Đảng bộ, các chi bộ thật sự trong sạch, vững mạnh, là đạo đức, là văn minh, thực sự là hạt nhân lãnh đạo đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong cán bộ, đảng viên thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức cách mạng, Đảng ủy, các chi bộ, khoa, phòng tạo điều kiện giúp đỡ đảng viên, quần chúng thực hiện tốt các nội dung trong bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên hàng năm; khen thưởng, biểu dương tập thể, đảng viên, cán bộ, viên chức điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại Bệnh viện Sản - Nhi Vĩnh Phúc đã và đang không chỉ nâng cao hiệu quả trong công tác khám, chữa bệnh mà còn góp phần đưa Bệnh viện trở thành địa chỉ tin cậy phục vụ nhân trên địa bàn tỉnh.  

Thúy Hơn   

 Xem phản hồi

 
Tin khác