Đảng bộ phường Hội Hợp học tập và làm theo Bác (12/05/2018 08:13)

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức cũng như hành động của cán bộ, đảng viên phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Để lan tỏa việc học tập và làm theo Bác, Đảng bộ phường Hội Hợp chủ động xây dựng kế hoạch, gắn Chỉ thị 05 với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và thực hiện Chỉ thị 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Việc tổ chức triển khai được Đảng bộ phường thực hiện nghiêm túc, không qua loa, không hình thức, triển khai đến từng chi bộ. Chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức đối với cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt.

Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, trách nhiệm của bản thân đối với công việc được giao, tạo được lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Chính quyền địa phương. Nhiều công việc, nhiệm vụ trọng tâm của phường được hoàn thành tốt. Đặc biệt, trong công tác nâng cao đời sống của nhân dân, cán bộ, đảng viên đã nhiệt tình hơn, công tác phê và tự phê bình của cấp ủy chính quyền đã có sự chuyển biến và tính thực chất cao hơn.

Với những việc làm thiết thực trong việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, trong nhiều năm qua Đảng bộ Phường Hội Hợp luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được các cấp, các ngành đánh giá cao. Đảng bộ đạt trong sạch vững mạnh, sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển./.

Thu HoàiXem phản hồi

 
Tin khác