Đảng bộ Quân sự tỉnh học tập và làm theo lời Bác (19/12/2018 16:34)

Quán triệt và nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Đảng ủy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp thiết thực, hiệu quả trong triển khai thực hiện. Từ đó xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu góp phần xây dựng tác phong quân nhân cách mạng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ.

Để nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào đời sống, nền nếp, thường xuyên và trở thành phong trào hành động cách mạng sâu rộng trong lực lượng vũ trang tỉnh, Đảng ủy Quân sự tỉnh chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp tổ chức phát động, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ trong cơ quan, đơn vị nhận thức sâu sắc vị trí, ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của Chỉ thị 05; từ đó, xây dựng động cơ, quyết tâm thi đua đúng đắn. Nội dung thực hiện Chỉ thị 05 được đưa vào Nghị quyết của cấp uỷ, kế hoạch công tác của chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy gắn với nội dung xây tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc; đồng thời được lồng ghép với phong trào thi đua quyết thắng, nhất là Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, đã tạo sức lan toả sâu rộng, thu hút đông đảo các tổ chức, lực lượng tham gia thực hiện với tinh thần tích cực, tự giác, trách nhiệm cao, hướng trọng tâm vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

Đảng ủy Quân sự tỉnh xác định "Đổi mới lề lối tác phong công tác, chấp hành nghiêm kỷ luật” theo phương châm "sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ đánh giá kết quả” là nội dung đột phá trong thực hiện Chỉ thị số 05 ở Đảng bộ và lực lượng vũ trang tỉnh. Đây là nội dung then chốt, hết sức quan trọng nhằm nâng cao nhận thức, năng lực, ý thức tổ chức kỷ luật cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng con người, xây dựng tổ chức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, hành động của cán bộ, chiến sỹ LLVT tỉnh; xây dựng, tôn vinh và nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác là trách nhiệm và cơ hội để tu dưỡng, rèn luyện bản thân Thiếu tá Ngô Mạnh Thắng, nhân viên Ban Chính sách luôn phấn đấu trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn. Thiếu tá Ngô Mạnh Thắng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao là phụ trách và trực tiếp nghiên cứu, giải quyết chế độ chính sách đối với quân đội, hậu phương quân đội, quản lý phần mềm cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ, quân nhân mất tin, mất tích trong chiến tranh, giải quyết chế độ chính sách tồn đọng đối với thương binh, liệt sĩ sau các cuộc chiến tranh, xét duyệt hồ sơ theo quyết định 47, 209, 142, 62 của Thủ tướng Chính phủ.

Đến thăm ngôi nhà mới sắp khánh thành của Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phong ở xã Xuân Lôi, huyện Lập Thạch mới thấy được vai trò của người cán bộ chính sách. Sau một lần đi khảo sát nhận thấy Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Phong đã tuổi cao sức yếu, Thiếu tá Ngô Mạnh Thắng báo cáo cấp trên đề nghị Bộ Quốc phòng và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tỉnh xây dựng nhà tình nghĩa. Đây là một trong 80 nhà tình nghĩa tặng đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá trên 5,5 tỷ đồng do LLVT tỉnh tham gia thực hiện trong những năm gần đây.

Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Phúc Yên cũng đã triển khai nhiều biện pháp, việc làm cụ thể, thiết thực trong thực hiện đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Qua quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị 05 ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, nhận thức của cán bộ, đảng viên trong đơn vị từng bước được nâng lên rõ rệt, góp phần hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, ngay sau khi Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được ban hành, Đảng ủy, Ban CHQS thành phố đã tổ chức quán triệt, học tập sâu sắc tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị. Qua học tập, cán bộ, đảng viên, chiến sỹ trong đơn vị có nhận thức, hành động gương mẫu trong cuộc sống, sinh hoạt và trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Từ đầu năm đến nay, Ban CHQS thành phố Phúc Yên đã thực hiện tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ở địa phương, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu giao. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực ban, trực chỉ huy, bảo đảm quân số, vũ khí trang bị theo quy định.

Hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên đều đăng ký kế hoạch thực hiện chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Qua đó góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ chốt đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ; ngăn ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa" trong nội bộ; luôn thực hiện tốt tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ.

Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của Đảng bộ Quân sự tỉnh đã nâng cao ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong lực lượng vũ trang tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Thúy HơnXem phản hồi

 
Tin khác