Học Bác để phục vụ người bệnh tốt hơn (05/05/2018 09:36)

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tác động tích cực đến nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm Y tế huyện Tam Dương. 

Để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, Đảng bộ Trung tâm Y tế huyện Tam Dương xây dựng và thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Bộ quy tắc ứng xử của cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp y tế, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ, hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Đồng thời, tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống các biểu hiện tiêu cực trong ngành y tế, thành lập đường dây nóng, công khai số điện thoại của lãnh đạo đơn vị; xây dựng hòm thư góp ý tại trung tâm. Trên cơ sở đó các khoa đã áp dụng và triển khai thực hiện nghiêm túc.

Mỗi cán bộ y, bác sỹ tại Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đã có những việc làm thiết thực để học tập và làm theo lời Bác. Nhiều cán bộ đã chủ động trau dồi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như thay đổi thái độ phục vụ người bệnh, tích cực tham gia các hoạt động xã hội.

Việc học và làm theo lời Bác đã góp phần nâng cao y đức, chất lượng khám, chữa bệnh và tinh thần phục vụ nhân dân của mỗi cán bộ nhân viên, y bác sỹ của Trung tâm Y tế huyện Tam Dương và được nhân dân tin tưởng, đánh giá cao.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, Trung tâm Y tế huyện Tam Dương đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị, trong đó chú trọng việc nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương và đổi mới lề lối, phong cách làm việc nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thi hành nhiệm vụ của người đứng đầu và toàn thể cán bộ nhân viên, y, bác sỹ của đơn vị, hướng đến sự hài lòng của người bệnh./.

Thu Hoài        Xem phản hồi

 
Tin khác