Học Bác để phục vụ nhân dân (08/10/2017 17:00)

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là giải pháp quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Học tập và làm theo Bác để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn và ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là yêu cầu của Trung ương đối với cấp ủy đảng các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên.

Làm việc trong lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch, lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, thường xuyên tiếp xúc với người dân và doanh nghiệp, cán bộ, công chức phòng Tài chính - Kế hoạch, thị xã Phúc Yên luôn đổi mới phong cách, lề lối làm việc, với phương châm vì sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.

Còn đối với các cán bộ, công chức xã làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã như xã Bồ Sao, huyện Vĩnh Tường, hàng ngày thường xuyên tiếp xúc, giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân. Các cán bộ, công chức bộ phần một cửa xã Bồ Sao luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, đúng hạn, không gây phiền hà cho nhân dân.

Hài lòng, là cảm nhận, đánh giá của người dân về thái độ phục vụ, phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ, công chứcbộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Bồ Sao.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh khi trở thành công việc thường xuyên của cấp ủy đảng và của mỗi cán bộ, đảng viên, sẽ góp phần ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; nhữngbiểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ như Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII đã nêu. Đồng thời cũng để mỗi cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn.

 

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác