Học Bác tinh thần phục vụ nhân dân (16/12/2018 15:25)

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Nội dung này được các cấp ủy đảng, chính quyền, người đứng đầu mỗi cơ quan đơn vị thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ghi nhận tại Đảng bộ xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo. 

Đến giao dịch tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Hợp Châu, ông Lưu Văn Tám bày tỏ sự hài lòng về tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính.

Với tinh thần vì nhân dân phục vụ các cán bộ, công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa xã Hợp Châu, luôn nỗ lực cố gắng giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân nhanh nhất, không gây phiền hà cho nhân dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ xã Hợp Châu đã phát huy tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ.

Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác được Đảng bộ xã Hợp Châu lấy làm tiêu chí để xếp loại cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng hằng năm, qua đó hiệu quả trong công tác của cán bộ, đảng viên được nâng lên.

Mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên hằng ngày tu dưỡng, rèn luyện phát huy tinh thần, trách nhiệm trong thực thi công vụ, chính là hành động thiết thực, cụ thể trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời cũng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

Văn HảiXem phản hồi

 
Tin khác