Học Bác từ các phong trào thi đua (01/09/2018 17:59)

Những năm qua, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã triển khai sâu rộng và nghiêm túc Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị. Việc học và làm theo tấm gương đạo đức của Bác được thực hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, gắn với quyền và lợi ích của nông dân.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được các cấp Hội Nông dân trong tỉnh thực hiện gắn với các phong trào của Hội, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Hội Nông dân các huyện, thành phố đã đưa nội dung học tập và làm theo gương Bác vào sinh hoạt các chi, tổ hội, câu lạc bộ nông dân; nêu gương điển hình trong cuộc sống đời thường về học tập và làm theo Bác; xây dựng các mô hình làm theo Bác thiết thực, hiệu quả. Ngoài ra, các cấp Hội nông dân từ tỉnh đến cơ sở đều xác định việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ những việc làm nhỏ nhất như:  thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu, tiết kiệm văn phòng phẩm, tiết kiệm điện trong sinh hoạt, chi tiêu gia đình,  tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội.

Bằng những cách làm hay, Hội Nông dân tỉnh đã gắn việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước. Cách làm này đã góp phần khích lệ cán bộ, hội viên, nông dân khắc phục khó khăn vươn lên làm giàu và giảm nghèo trên chính mảnh đất quê hương.

Kết quả bước đầu việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" của các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã thể hiện sự quyết tâm của cán bộ, hội viên trong việc xây dựng cơ sở Hội vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 

Thu ThủyXem phản hồi

 
Tin khác