Học tập không ngừng để phục vụ nhân dân (02/12/2017 15:09)

Học và làm theo tấm gương Hồ Chí Minh, mỗi cán bộ công chức xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo luôn học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để phục vụ nhân dân được tốt hơn.

Hàng ngày, UBND xã Hợp Châu, huyện Tam Đảo tiếp đón hàng chục lượt công dân tới giao dịch. Mỗi cán bộ công chức xã luôn ý thức vai trò, trách nhiệm cao trong việc tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính sao cho nhanh, gọn, đúng quy định. Tuy nhiên, với các quy định, luật định, hệ thống văn bản từ Trung ương xuống đến địa phương nhiều và thường xuyên có những thay đổi, do đó mỗi cán bộ công chức luôn phải học hỏi, tự nghiên cứu, nâng cao nghiệp vụ, giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân thuận tiện nhất.

Với 10 năm làm cán bộ công chức tư pháp tại bộ phận tiếp dân theo cơ chế 1 cửa của xã Hợp Châu, anh Trần Minh Sơn đã có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tiếp dân, giải quyết các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, trước những thay đổi của hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành, anh luôn phải tự học hỏi, nghiên cứu để cập nhật những kiến thức mới, phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Mỗi người dân khi tới làm các thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp dân theo cơ chế 1 cửa của xã Hợp Châu đều được tiếp đón, giải thích tận tình, giải quyết công việc nhanh chóng.

Bác Hồ từng nói “trong cách học, phải lấy tự học làm chính”, những lời dạy của Bác đến nay vẫn là kim chỉ nam cho hành động của mỗi cán bộ công chức, không ngừng học hỏi để thực thi công vụ, xây dựng nền hành chính vì sự phát triển của nhân dân./.

Xuân HậuXem phản hồi

 
Tin khác